fbpx

MIBIOT HỒNG MINH

125.000

Sử dụng cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng cho đất

Phòng ngừa bệnh hại cho cây trồng.

MIBIOT HỒNG MINH

125.000