fbpx

MIBIOS HỒNG MINH

125.000

Trừ các loại sâu, nấm gây hại cho cây trồng

An toàn cho sức khỏe và môi trường

MIBIOS HỒNG MINH

125.000