fbpx

MIBIOC HỒNG MINH

125.000

Sử dụng để bảo quản và thức ăn chăn nuôi

Sử dụng làm phụ gia

MIBIOC HỒNG MINH

125.000