fbpx

MIBIO HỒNG MINH

125.000

Làm đệm lot sinh học

Xử lý nước thải, ao nuôi thủy sản

Thành phần Nhóm 2 chủng:

Lactobacillus spp. >=108 CFU/g             Aspergillus spp. 108 CFU/g

Saccharomyces spp. >=108 CFU/g         Bacillus spp >= 108 CFU/g           Streptomyces spp. >= 108 CFU/g

MIBIO HỒNG MINH

125.000