Chính sách chung về phát triển đại lý

Điều kiện để trở thành Đại lý của Việt Hùng JSC

Để trở thành đại lý của Công ty Việt Hùng JSC các đơn vị phải đáp ứng những điều kiện như sau:

 • Tất cả các tổ chức/cá nhân hoạt động trên lãnh thổ nước Việt Nam/ nước ngoài.
 • Kiến trúc sư, thầu xây dựng, kinh doanh cây cảnh và các cá nhân đam mê về ngành vườn tường (ngành cảnh quan).
 • Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
 • Đơn vị phải có tiềm năng về tài chính, có quan hệ rộng trong phạm vi đơn vị đó quản lý.
 • Các trường hợp khác không đủ một trong các điều trên nhưng có đủ các điều kiện vật chất và thuộc khu vực Công ty chưa có đại lý thì cũng có thể xem xét trở thành đại lý.
 • Việc quyết định đơn vị nào trở thành đại lý của công ty do Tổng Giám đốc Công ty Việt Hùng JSC quyết định.

Trách nhiệm của Đại lý

 • Thực hiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm và làm công tác thị trường để phục vụ công tác bán hàng tại đại lý.
 • Báo cáo định kỳ theo tháng về tình hình tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn, thường xuyên trao đổi những thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm của Công Ty Việt Hùng JSC.
 • Không được công bố hoặc báo giá dành cho đại lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ 3 nào.
 • Hợp tác triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng của Công TyViệt Hùng JSC.
 • Không buôn bán, phân phối các sản phẩm làm giả hoặc nhái các sản phẩm của Công ty.

Hình ảnh đại lý của Việt Hùng JSC